Wederom is een mooie organisatie succesvol getoetst op basis van de ISO 26000 checklist van het MVO-Keurmerk. Dit keer was het de beurt aan mooiwater uit Dronten, specialist in het leveren van waterontharders. Dit opkomende bedrijf won reeds een FD Gazellen Award en werd begin 2023 uitgeroepen tot onderneming van het jaar in de gemeente Dronten. Het duurzame product heeft als doel energiebesparing, kalkaanslag verwijdering en efficiënt water- stroom en zoutverbruik te organiseren. In Dronten worden ze wel vaker ‘uitvinders genoemd’, met tools als de waterhardheid per gemeente bewerkt mooiwater de markt en brengt verduurzaming in praktijk.

Inspecteur Van de Brug ontleed echter verder, en legde de gehele Basic checklist van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 langs de lat van de organisatie. Hierbij viel toenemende inzet op het MVO beleid op waarbij mooiwater zich terdege beseft dat succes en MVO elkaar steeds meer vinden. Vanuit productontwikkeling opgezet wordt meer en meer werk gemaakt van de samenwerking met regionale initiatieven, verder beperking CO-2 voetafdruk en oog voor gezondheid en opleidingsbeleid medewerkers. Resultaten die volgend jaar in het MVO-Keurmerk gebundeld zullen worden om straks de totale impact transparant en openbaar te maken, een impact waar mooiwater aantoonbaar aan bijdraagt.

Visuele impressie van de ‘uitvinders’ achter de organisatie mooiwater.

De openbare checklist waar mooiwater nog verder aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd via een online portal, zodat inzage continue mogelijk is. Opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden van het bedrijf kunnen deze rapportage dan ook opvragen wanneer samenwerking een rol speelt. Daarnaast geldt omgekeerd dat mooiwater de ISO 26000 rapportage kan benutten om haar MVO-beleid toe te lichten bij het aangaan van samenwerkingen.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van mooiwater met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.mooiwater.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.