Leden van de MVO-Keurmerkcommissie die gesprekken voeren met vertegenwoordigers uit de politiek en (semi-)overheid hebben opgedane kennis teruggebracht tot nieuwe acties. Wat hier vooral ten oorsprong aan ligt is wildgroei van duurzaamheidsclaims. In Nederland was het de ACM, maar in Europa de Europese Commissie die de Groene Claims Richtlijn boven de OHP (Oneerlijke Handelsprakijken) zal laten gelden. Duidelijkheid is hierbij een sleutelwoord.

De MVO-Keurmerkcommissie heeft in navolging op deze gesprekken positieve resultaten mogen zien van de ontwikkeling van de MVO-Keurmerkeisen die versterkt zijn met de CSRD en implementatie SDG’s alsmede Benchmark en andere criteria die MVO activiteiten op onderscheidend niveau en vermogen borgen. Hierop is echter ook actie ondernomen, overkoepelende autoriteiten hekelen wildgroei en initiatieven zonder onderscheidend vermogen of simpelweg te klein draagvlak. De MVO-Keurmerkcommissie heeft hierop enkele kleinschalige MVO initiatieven aangeschreven met verzoek tot integratie van de certificering. Zeker is, dat met de GCR deze kleine platforms hun bestaansrecht zullen verliezen.

Dit wordt tenslotte ook teruggezien bij contacten met tenderorganisaties. Hierbij is de rapportage al cruciaal voor enkel al erkenning van de certificering, nog niet eens toekenning van scorepunten. Het niveau van de auditor, het in staat zijn te inspecteren in de lijn van NEN-ISO-19011, borging en in internationale gevallen een foutloze Engelstalige rapportage zijn een premise voor erkenning van het Keurmerk waarna in stap twee rapportage en onderbouwing uitwijzen of scorepunten worden toegekend. Het platform van 120 MVO-Keurmerkbedrijven, jarenlange verwerving en de netwerken van commissieleden en inspecteurs dragen bij aan het gegeven dat het MVO-Keurmerk tot op heden de juiste kant van de medaille voor zich heeft, maar dat dit op continue basis gemonitord moet worden. En niet voor niets. Na 5 jaar MVO-Keurmerk hebben reeds 12(!) checklists de revue gepasseerd in de snelle wateren van veranderende wet- en regelgeving ten opzichte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Verder lezen? Vereniging Milieurecht – Autoriteit Consument & Markt

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.