Glansrijke ServicePartner uit Maastricht maakt al geruime tijd furore op de schoonmaakmarkt. Het team van eigenaar Van den Bosch weet juist in deze markt met lage marges en hoge kwaliteitseisen goed ondernemerschap te tonen. Ondernemerschap waarbij elk jaar gewerkt wordt aan verdere verbetering van MVO-beleid en voldoen aan de SIEV-kwaliteitsstandaard. In een branche waar veel schoonmaakbedrijven niet eens over de wettelijk verplichte RI&E beschikken is onderscheiden dan ook meer dan lonend, én Glansrijke ServicePartner liet zich dubbel belonen. Lees gerust mee, want dé Glansrijke ServicePartner ging de volgende uitdaging aan:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 79 eisen.
  • De organisatie werd getoetst op het component Algemeen (o.a. Integriteitsbeleid, ondertekening Code).
  • De organisatie werd getoetst op het component Financieel (o.a. boekjaar, driehoeksverhouding, risico-aansprakelijkheid).
  • De organisatie werd getoetst op het component Transparantie Dienstverlening.
  • De organisatie werd getoetst op het component Personeel (o.a.  CAO, legitimatieproces).
  • De organisatie werd getoetst op het component Veiligheid (o.a. RI&E, beschermingsmiddelen, keuring klimmaterieel).
  • De organisatie werd getoetst op het component People (o.a. Personeels- en opleidingsbeleid, vrijwilligerswerk).
  • De organisatie werd getoetst op het component Planet (0.a. beperking CO-2 voetafdruk, duurzaam inkoopbeleid).
  • De organisatie werd getoetst op het component Profit (o.a. steun maatschappelijke initiatieven, borging geldstromen.

Directie en medewerkers mochten na een intensieve audit door inspectrice Damen zowel het MVO-Keurmerk – ISO 26000 en het SIEV-Keurmerk ontvangen. Alsmede twee uitgebreide rapportages mag dit tot vreugde en beloning stemmen. Leveranciers en partners kunnen aantoonbare bewijsvoering dan ook onder ogen zien, Glansrijke ServicePartner beschikt over een Glansrijke Kwaliteit. En, die onderbouwing staat met zekerheid!

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.