Facilitair dienstverlener FVH Facility uit Moordrecht heeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 succesvol toegevoegd aan de organisatie. Het MVO-beleid van de organisatie gaat daarbij uit van een vertaling van de 3 P’s naar 5 pijlers. Zo wordt duurzame dienstverlening, inkoop, personeelsbeleid, energie en mobiliteit uitgewerkt in een succesvolle MVO-structuur. Zo worden jaarlijks verdere implementaties van MVO in de praktijk gebracht. Nu duidelijk is geworden dat de CSRD voor grote organisaties vanaf volgend jaar verplicht wordt is dat voor FVH Facility Groep een mooie extra dimensie aan het MVO-Keurmerk. Volgend jaar mag de organisatie hiervan reeds de vruchten plukken als niet-MVO bedrijven een grote achterstand in zullen moeten gaan halen.

Inspecteur Van der Werff concludeerde dan als volgt: ‘De leiding van het bedrijf heeft sinds de vorige toetsing stappen gezet op het gebied van optimaliseren van proces en structuur. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de wijze waarop aandacht wordt besteed aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Als gerespecteerde dienstverlener van o.a. grote vastgoedsfondsen is de organisatie continu op zoek naar innovaties op gebied van schoonmaken en terugdringen van afval en uitstoot. Samen met de invulling die gegeven wordt aan “goed werkgeverschap” zorgt dit voor een terechte verlenging van het MVO-Keurmerk.’

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van FVH Facility met het behalen van dit mooie resultaat!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.