Breed georiënteerde dienstverlener én Sociaal Ondernemer FrisFacilitair uit Dordrecht heeft met succes het SchoonGarant Keurmerk voor de organisatie vast weten te leggen. Wederom voegt daarmee een bekende organisatie de certificering toe die in nauwe samenwerking met diverse partners tot stand is gekomen.
Het predicaat, ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht, ziet daarmee een mkb organisatie aansluiten die goed bij de ambities van SchoonGarant past. FrisFacilitair maakte tevens een unicum compleet: als 40e organisatie wordt het SchoonGarant Keurmerk door het volgende bedrijf uit Dordrecht gedragen.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten.
Zo worden criteria conform de volgende subthema’s getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door de vereiste van een 70% score per subthema. Voor nu gaan de felicitaties naar het gehele team van FrisFacilitair met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.