Het MVO-Keurmerk – ISO 26000 is op het niveau Zilver een toetsing die niet alleen minimaal een dagdeel in beslag neemt, het is een inspectie die veel verder gaat. De MVO-Keurmerkcommissie, die een review dient af te geven, noemt het onderling ook wel eens de ‘Champions League’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die dit niveau bereiken zijn al jarenlang geënt op MVO. Het komt niet uit de lucht vallen of wordt geïmplementeerd vanuit druk, nee, deze bedrijven hadden een aantal jaar geleden al het besef dat MVO cruciaal wordt in de toekomst. Onder deze bedrijven bevindt zich Fauna Protect, dat hier de voordelen van plukt. De specialisten in mitigerende maatregelen werken nauw samen met ecologen en vooraanstaande opdrachtgevers om zorg te dragen voor wetgeving zodat aan richtlijnen voor ontheffing wordt voldaan. Het credo ‘wij maken verduurzaming mogelijk’ wordt dan ook zelf door Fauna Protect in vele uiteenlopende facetten onderbouwd. De vakspecialisten scoren op onderstaande deelgebieden van MVO, op Champions League niveau.

Fauna Protect legde zich toe op de volgende uitdaging conform ISO 26000:

De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 48 verplichte eisen.
Van deze 48 eisen is sprake van 21 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.
Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.
Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.
De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.
De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

Inspecteur Van der Werff besloot de inspectie als volgt: ‘De activiteiten van dit bedrijf zijn gericht op natuurbehoud. In de MVO Beleidsverklaring is vastgelegd dat het beleid is gericht op een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit wordt gedaan op gebied van personeel, milieu en relaties. De doelstellingen worden jaarlijks via PDCA getoetst door de directie. De wijze waarop binnen de bedrijfsvoering invulling wordt gegeven aan alle aandachtsgebieden en concepten worden ontwikkeld, die bijdragen aan de doelstellingen op gebied van uitstoot, circulariteit en positie t.o.v. stakeholders, rechtvaardigt toekenning van het MVO-Keurmerk, niveau Zilver’.                                              

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Fauna Protect met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 op het niveau Zilver!

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Meer informatie via: http://www.faunaprotect.nl

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.