Rondom een grote serie audits uitgevoerd door inspecteurs van Keurmerk Nederland zijn naast succesvolle toewijzingen enkele afwijzingen te melden. Om privacy doeleinden wordt een afwijzing anoniem gehouden, al is het passend melding te maken van een aantal afwijzingen. Zowel van het MVO-Keurmerk als het SchoonGarant Keurmerk werden afwijzingen voorgelegd aan de Keurmerkcommissies. In alle gevallen waren de afwijzingen niet definitief, wat inhoudt dat de organisaties een tijdspanne toegewezen krijgen om nogmaals verbeterde bewijsvoering aan te leveren.

In zulke gevallen kan een organisatie tevens een vernieuwde inspectie opvragen door – desgewenst – een andere inspecteur. Verder is het gebruikelijk dat organisaties in Q3 maximaal de tijd krijgen tot en met het einde van het kalenderjaar om verbeterde bewijsvoering aan te tonen. Dit in verband met wijzigingen van de checklists in een volgend boekjaar. Zogezegd is het voor de bedrijven dan ook van belang om gedurende de laatste zes weken van het jaar afdoende actie te ondernemen.

Gaat u op voor een inspectie van één van de kwaliteitskeurmerken? Voorkom teleurstelling en bereid u terdege voor op een toetsing. Zorg voor voldoende digitaal en fysiek bewijsmateriaal, ga daarbij zeker verder als het om verplichte eisen gaat. Let op de minimale drempel en lees de gehele criteria goed door. Uw inspecteur kunt u tevens vragen stellen tijdens de voorbereidingen, uiteraard is dit vrijgesteld van tarief. Een tip van de inspecteur: ‘liever een te uitgebreide bewijsvoering dan een te summiere bewijsvoering’.

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.