Per 1 juni 2023 is Keurmerk Nederland geen auditeur meer van het SIEV-Keurmerk. Hiertoe is besloten door het bestuur van branchevereniging SIEV. Hiermee komt een einde aan de overeengekomen samenwerking uit 2012.

Branchevereniging SIEV hoopt het SIEV-Keurmerk op een vernieuwde wijze voort te zetten. Op haar beurt gaat Keurmerk Nederland over tot het toetsen van een separaat Keurmerk om schoonmaakbedrijven de keuze te bieden om inspecties te continueren via Keurmerk Nederland. Hierdoor blijven tevens gecombineerde inspecties mogelijk met het MVO-Keurmerk. Tot op heden zijn namelijk zo’n 40 schoonmaakbedrijven, al dan niet lid van SIEV, of in bezit van het SIEV-Keurmerk, in bezit van het MVO-Keurmerk.

Het Keurmerk

Het Keurmerk SchoonGarant zal geregistreerd worden in het Keurmerk Register en handelen onder de Stichting Keurmerk Toezicht. Dit om in de toekomst tevens te komen tot erkenning van tenderbureaus en aanverwante instanties. De keurmerkeisen zullen wijzigen, al blijft sprake van een verplichte drempel alsmede scoresysteem. De indeling en wijze van rapporteren wordt echter gewijzigd naar een niveau dat ook bij andere Keurmerken die onder Keurmerk Nederland vallen succes heeft. Daarnaast hopen bedrijven die geheel niet zijn aangesloten bij een branchevereniging tevens aan te kunnen sluiten, al blijft dit opgenomen in de score-eisen als optie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een deel van het netwerk van Keurmerk Nederland dat een Keurmerk ambieert, maar geen lidmaatschap van een branchevereniging.

Na 31 mei worden geen SIEV-Keurmerkinspecties meer uitgevoerd door Keurmerk Nederland. In aanloop naar de afsluiting zal medio mei meer bekend worden gemaakt over het Keurmerk SchoonGarant dat per 1 juni 2023 getoetst wordt. Tot die tijd zullen vragen uit het huidige klantenbestand op reactieve wijze van antwoord worden voorzien al naar gelang de wens van het betreffende bedrijf.

Overgangsperiode

Certificaten van het huidige SIEV Keurmerk blijven geldig. Wel hebben organisaties de mogelijkheid om te kiezen voor een her-certificering van hun keurmerk naar één van de nieuwe keurmerken. Voor wat betreft een her certificering naar de nieuwe norm zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

De directie van Keurmerk Nederland wil SIEV hierbij bedanken voor de jarenlange samenwerking en spreekt de wens uit dat SIEV en Keurmerk Nederland ondanks het scheiden van hun wegen een goede verstandhouding zullen blijven behouden.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.