Op het allerhoogste niveau Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet zomaar een organisatie gegeven. Dat allerhoogste niveau mag de buitenstaander gerust zien als een uitdaging die inzichtelijk is en te analyseren. Noem het de ‘meesterproef’ die de gezel gaat afleggen om zich het vak eigen te maken. Noem het een Champions League wedstrijd waarbij elk facet moet kloppen om tot resultaat te komen. Maar wat is dit nu eigenlijk voor prestatie? En hoe kan Edumar Metaalbewerking uit Someren jaar op jaar uitblinken tot verbazing van beschouwers?

Het gaat ten eerste om implementatie die een aantal jaren duurt voor een onderneming. Edumar verwierf het MVO-Keurmerk voor de invoering van de welbekende niveaus. Pakte door en kwalificeerde als eerste organisatie het niveau Zilver en kwam dit jaar tot de kwalificatie Goud. En nu concreet, de checklist van deze meetlat is openbaar en in rijm met ISO 26000, de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Kijk gerust mee, want Edumar ging de volgende uitdaging aan:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 51 verplichte eisen.
  • Van deze 51 eisen is sprake van 22 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.
  • De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.
  • De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

Dat elke eis een verplichting is heeft tot gevolg dat alles moet kloppen voor het resultaat. Verscheidene MVO implementaties volgden elkaar dan ook gestaag op binnen de organisatie. Reeds bij de vorige certificering op het niveau Zilver werd aangestuurd op het behalen van het niveau Goud waarbij implementatie, koppeling en externe communicatie van SDG’s per P-component compleet dienen te worden gemaakt. Daarnaast geldt de Gouden-eis dat de organisatie door middel van bijvoorbeeld het jaarverslag kan aantonen tot de beste 10% van de branche te behoren wat betreft MVO-inspanningen. Gerard van der Werff nam de audit waar waarna de organisatie een uitgebreide ISO 26000 rapportage tegemoet mocht zien. Opvallend detail daarbij mocht zijn dat SDG’s 2,8, 12 en 13 zijn geïntegreerd binnen de organisatie. Edumar nam zodoende geen genoegen met het criterium om 3 SDG’s te implementeren, te managen via de PDCA-cyclus en te verantwoorden in het jaarverslag. Het kenmerkt de organisatie die het met recht mag claimen. Het kenmerkt Edumar, zij doen op het hoogste niveau aantoonbaar aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Conclusie auditor: ‘Edumar gelooft in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil samen met haar werknemers in een veilige en innovatieve omgeving ondernemen en samenwerken met opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden. De pijlers People, Planet en Profit vormen de basis voor elke beslissing die wordt genomen. Door te benoemen aan welke sociale ontwikkelingsdoelen (SDG’s) het wil bijdragen, hiervoor doelstellingen te bepalen en te managen via een PDCA cyclus kan het bedrijf aantonen dat het een bijdrage levert aan een betere leef- en werkomgeving voor nu en de volgende generaties.  Stakeholders zijn aantoonbaar positief over de wijze van opereren van het bedrijf, dat telkens streeft naar verdere verbetering en vernieuwing als duurzame onderneming. Het MVO-Keurmerkcertificaat niveau goud is hiervoor de erkenning’.

In de media I: https://www.ad.nl/deurne/duurzaam-keurmerk-voor-deurnes-metaalbedrijf-edumar~a593ada5/

In de media II: https://siris.nl/nieuws/artikel/mvo-goud-voor-edumar

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.