Een afvaardiging van het platform Duurzaamheid Gestript en het MVO-Keurmerk zijn wederom met elkaar in gesprek gegaan om mogelijkheden te onderzoeken voor een intensievere samenwerking. Het platform Duurzaamheid Gestript betreft een initiatief van een groep ondernemers uit het MKB rondom duurzaamheid. Zij versterken elkaar middels verhalen tot duurzaam ondernemen waarbij van elkaar leren en inspireren centraal staat.

Vanuit Duurzaamheid Gestript namen dit keer Dick Lokhorst, Herman Molenaar en Gerke van Zalk deel. Namens de MVO-Keurmerkcommissie schoof Henk Achterberg aan, namens Keurmerk Nederland en de Stichting Keurmerk Toezicht waren respectievelijk Martin Bogers en Gijsbert van Voorst aanwezig. Beide partijen mochten de gesprekken als positief ervaren. Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn inmiddels punten die een steeds prominentere plek innemen op de MKB Ondernemersagenda. Samen gaan wij MKB ondernemers helpen te versterken met hun MVO duurzaamheidsdoelstellingen. MKB is aan zet, zonder duurzaamheid geen continuïteit!

Na eerdere gesprekken zal dan ook diepgaander worden onderzocht of er samengewerkt kan worden om krachten te bundelen en van elkaar te blijven leren. Inmiddels is een vervolgafspraak dan ook gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Namens Duurzaamheid Gestript & Namens MVO-Keurmerk

Gerke van Zalk, Henk Achterberg

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.