De MVO-Keurmerkcommissie heeft in navolging van de inrichting van een kenniscentrum en versteviging van de nieuwe eisen van 2024 aangestuurd op diverse gesprekken met verscheidene MVO platforms. Inmiddels heeft dit mogen resulteren in prettige gesprekken met platforms die de MVO gedachte tevens een warm hart toedragen. Vanuit het credo: ‘alleen ga je snel, maar samen kom je verder’ mochten goede gesprekken worden gevoerd. De MVO-Keurmerkcommissie ziet dit als een stap waar het aan toe is. Met name de vertegenwoordiging van ca. 120 bedrijven uit het mkb en de verstevigde MVO-Keurmerkcommissie spreekt deze platforms aan.

Er zijn kennismakingen en gesprekken geweest met diverse platforms waarbij raakvlakken op het gebied van MVO de revue zijn gepasseerd. Daarbij zijn de volgende zaken tot stand gekomen.

1. Het MVO-Keurmerk hoopt in gesprek te gaan met een elders gevestigd MVO platform om kennis met elkaar te maken en van gedachten te wisselen.

2. Het MVO-Keurmerk hoopt een deelnemer af te vaardigen aan de uitreiking van onderscheidingen op het gebied van MVO. Deelname aan de jury voor een volgend kalenderjaar hoopt tevens besproken te worden.

3. Het MVO-Keurmerk hoopt literatuur van een samenwerkingsverband te ontvangen als het gaat om duurzame bedrijfsverhalen. Het delen van MVO inspiratie staat hier centraal.

4. Het MVO-Keurmerk heeft een eerste potentiële versterking aangedragen gekregen om per 01-01-2024 deel te nemen aan het kenniscentrum.

5. Het MVO-Keurmerk hoopt nog dit jaar een nieuwe beoordeling te verkrijgen vanuit een organisatie die vanwege haar onafhankelijke voorlichtingsrol een zekere bekendheid geniet. Bij de beoordeling staan genomen stappen centraal als het gaat om inhoudelijke versterking van criteria en onderbrenging van het MVO-Keurmerk bij de Stichting Keurmerk Toezicht.

De MVO-Keurmerkcommissie kijkt uit naar deze en toekomende ontwikkelingen in het MVO veld.

Wordt vervolgd.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.