De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat DFP Schoon het MVO-Keurmerk – ISO 26000 heeft verworven. De facilitair dienstverlener uit Rotterdam voegt daarmee de bekroning toe op een gedegen MVO-beleid dat voorsorteert op de toenemende uitvraag naar aantoonbaar MVO-DNA. Auditor Marcel de Jong mocht na een geslaagde audit tot uitreiking overgaan.

De openbare checklist waaraan DFP Schoon aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd via een online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden van het bedrijf kunnen de ISO 26000 rapportage dan ook opvragen wanneer samenwerking een rol speelt. Daarnaast geldt omgekeerd dat DFP Schoon de ISO 26000 rapportage kan benutten om haar MVO-beleid toe te lichten bij het aangaan van samenwerkingen. En, last but not least, bij toekomstige vragen per 01-01-2024, wanneer de invoering van CSRD verscheidene bedrijfsketens zal opschudden. DFP heeft haar voorsprong vast te pakken!

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van DFP Schoon met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.dfpschoon.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.