Uiteenlopende contacten van de MVO-Keurmerkcommissie nemen de laatste maanden zienderogen toe. In de komende weken hoopt de berichtgeving rond het MVO-Keurmerk verder toe te nemen, stapsgewijs nemen we u  mee in dit gestage proces. Vandaag de berichtgeving dat een lid van de MVO-Keurmerkcommissie hoopt aan te schuiven bij de jury van een publieksprijs rond MVO in 2024. De expertise en kennis van de MVO personen in de commissie mogen ingebracht worden als het gaat om beoordeling van de organisaties die in aanmerking komen voor onderscheidingen op het gebied van MVO. Het lid van de commissie kan de mate van MVO in samenspraak met andere juryleden kritisch tegen het licht houden en mag daarbij een vracht aan kennis van de internationale richtlijn voor MVO meenemen: ISO 26000.

Nadere berichtgeving wordt medio 2024 verstrekt. Nog voor het einde van het kalenderjaar staat meer nieuws te wachten. Een delegatie van het MVO-Keurmerk is uitgenodigd op een event van ondernemers om een presentatie te verzorgen rondom het MVO-Keurmerk en komende wet- en regelgeving rond CSRD. Daarnaast wacht berichtgeving op een hoger level, nader bekend te maken.

Wordt vervolgd.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.