De MVO-Keurmerkcommissie is na een second review akkoord gegaan met verhoging van de MVO-Keurmerk positie van Datadigest uit Delft. De IT specialisten uit de kennisstad mogen met directe ingang het MVO-Keurmerk – ISO 26000 op het niveau Zilver gaan voeren. Auditor Gerard van der Werff kreeg een week na de jubileumaudit (14-09) akkoord op zijn bevindingen. Datadigest is daarmee een volgende organisatie die haar positie op de MVO-Keurmerkladder ziet verhogen.

Inspectrice Van der Werff concludeerde als volgt: De leiding van het bedrijf is er in geslaagd om het doel: MVO, inclusief benoemde SDG’s integraal onderdeel te laten zijn van een ISO-gecertificeerde managementsysteem, te bereiken. Naast een MVO-beleidsverklaring is een MVO jaarverslag opgesteld waarin op heldere wijze wordt gerapporteerd over MVO-prestaties en gekoppelde SDG’s. Er wordt voldoende inzicht gegeven in de thema’s people, planet en profit. Mede door samenwerking met diverse partijen wordt invulling gegeven aan goed werkgeverschap. Evaluatie van de diverse kengetallen kan nog verder uitgewerkt worden, maar op basis van deze audit is toekenning van niveau “Zilver” een verdiende beloning’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Datadigest met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.datadigest.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.