Als welbekende dienstverlener in Infra heeft van der Steen BV uit Utrecht de ISO 26000 toetsing van het MVO-Keurmerk doorlopen. De organisatie staat al meer dan 100 jaar bekend om haar hoogwaardige dienstverlening op het gebied van wegbeheer voor gemeentelijke en provinciale opdrachtgevers. De dienstverlening maakt dan ook voortdurend werk van een steeds sterker en meer vooroplopend MVO-beleid onder de noemer ‘écht duurzaam’. De organisatie richt zich onder andere op een route naar klimaatneutraliteit en het DVDS Groen Lab. Sedert 2024 heeft de organisatie meerdere reconstructie- en onderhoudscontracten aangenomen die voldoen aan de strengste duurzaamheidscriteria waarbij nadruk ligt op het continue verbeteren van de MKI (Milieu Kosten Indicator) en reductie van de CO-2 uitstoot. Hierbij gaat D. van der Steen uit van een MVO route naar eigen DNA: Inzicht – Reductie – Communicatie – Participatie. Het maakt dat de menselijke maat en efficiëntie samenkomt in D. van der Steen BV – al meer dan 110 jaar – met mens en materieel als pijlers van succes.

Inspectrice Jorieke Vink concludeerde als volgt: ‘D. van der Steen dient aan de opdrachtgevers te laten zien dat zij innovatief zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor
ligt er veel focus op het terugdringen van de CO2 uitstoot, dit is beschreven in het uitgebreide Energiemanagement Actieplan. De voortgang wordt gemonitord en gemeten en extern uitgedragen. Er zijn ook dit jaar
goede stappen ondernomen en de directe CO2 uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen is ondertussen met een percentage van 67% teruggedrongen t.o.v. 2018. Met name op deze onderwerpen scoren zij hoog.
Het bedrijf toont aan dat zij zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de afgelopen jaren is de focus op personeel toegenomen. Medewerkers geven aan dat het voelt als een familiebedrijf, er
is weinig verloop van personeel. D. van der Steen heeft ook dit jaar aangetoond een terechte houder van het MVO-Keurmerk niveau Brons te zijn’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van D. van der Steen BV met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http:/www.dvds.nl/duurzaamheid

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.