Het is een conferentiecentrum waar tal van bewindspersonen en politici samenkomen: ZZIIN uit Den Haag. Geënt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen timmert ZZIIN al jarenlang aan de weg als gewaardeerde organisatie. De organisatie gaat veel verder dan waar andere centra pas op de plaats maken. Zo mogen alle stichtingen met een oogmerk voor kinder- en milieu welzijn de locaties in Breda en Den Haag gratis gebruiken, worden toeleveranciers geselecteerd op een proactieve bijdrage aan de samenleving en wordt de CO-2 voetafdruk al jarenlang flink teruggebracht. Hier mag ZZIIN de vruchten van plukken, met een smetteloze reputatie hebben steeds meer organisaties de voorkeur om het centrum te reserveren voor onder andere conferenties, vergaderingen en workshops.

Het MVO-Keurmerk, geregistreerd bij het Keurmerkregister en handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht is na inspectie definitief geregistreerd op naam van de organisatie. De openbare checklist waar het team aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van ZZIIN met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.zziin.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.