Het welbekende conferentie centrum, ZZIIN uit Den Haag, heeft de organisatie MVO-Keurmerk – ISO 26000 gecertificeerd. Met opdrachtgevers als het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat en de gemeente Den Haag zet het centrum daarmee een stap die op complimenten mag rekenen. Een verankerd MVO-beleid mocht tot gevolg hebben dat auditor Gerard van der Werff een afdoende en aantoonbare score afgaf op basis van de ISO 26000 checklist.

De openbare checklist waaraan ZZIIN voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd via een online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden van het conferentiecentrum kunnen de ISO 26000 rapportage dan ook opvragen wanneer samenwerking een rol speelt. Daarnaast geldt omgekeerd dat ZZIIN de ISO 26000 rapportage kan benutten om haar MVO-beleid toe te lichten bij het aangaan van samenwerkingen. Nu de invoering van CSRD nog enkele maanden verwijderd is van vele bedrijfsketens, is dat geen overbodige luxe. Conferentiecentrum ZZIIN loopt in ieder geval vast voorop!

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van ZZIIN Conference Center met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.zziin.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.