Ook Chanish Dienstverlening uit Den Haag heeft zich na uitgebreide voorbereidingen succesvol laten inspecteren conform de SchoonGarant Keurmerkeisen 2024. De ambitieuze dienstverleners werkten geruime tijd toe naar toetsing waarbij de inspectie tot in de puntjes werd voorbereid. En, met succes. Ook bij deze mkb’er uit de schoonmaaksector mag het SchoonGarant predicaat de wand gaan sieren.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Chanish Dienstverlening verkrijgt een uitgebreide rapportage en registratie in het Keurmerkregister van het SchoonGarant Keurmerk dat getoetst wordt in de lijn van NEN-ISO-19011 conform de volgende subthema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van Chanish Dienstverlening met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.