Met een klasse prestatie heeft Bouwbedrijf Verkerk uit Maurik het MVO-Keurmerk – ISO 26000 verworven. De 110e MVO-Keurmerkuitreiking is daarmee een feit. Inspectrice Vink inspecteerde een opeenvolgend bouwbedrijf in de serie bouwbedrijven die steeds vaker aansluiting vinden bij de MVO norm. Opvallend was de aandacht voor innovatie, vooruitstrevende groei qua bestand, huisvesting en personeelsbestand. Het gegeven dat het bedrijfspand volledig energieneutraal is gebouwd mocht de opmaat worden naar de ISO 26000 toetsing bij de mkb organisatie.

Inspectrice Vink beoordeelde de organisatie dan ook als volgt in haar conclusie: ‘Bouwbedrijf Verkerk B.V. is een zeer innovatieve onderneming en heeft in de korte tijd die het bedrijf bestaat een groei meegemaakt. Het bedrijf is vooruitstrevend en is ook op het gebied van MVO volop in ontwikkeling. Het bedrijfspand met loods is kort geleden door het bedrijf zelf gebouwd en is energieneutraal. Op het gebied van duurzaam ondernemen zijn hiermee dan ook grote stappen gemaakt. Het bedrijf is zich zeer bewust van het belang van MVO, en wil hier verder mee aan de slag gaan. Het bedrijf doet in de praktijk erg haar best om de juiste keuzes te maken, de verdienste van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 is dan ook terecht’.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.