Als je in de schoonmaaksector ‘impact’ zegt, dan zeg je Breedweer. Hier geldt ‘niet lullen, maar impact maken’, hier geldt maar één missie: sociaal maatschappelijk impact maken. Er zijn er in de schoonmaaksector weinigen die zo ver gaan als Breedweer, dientengevolge werd dan ook gekozen voor de toetsing van het MVO-Keurmerk op het niveau Zilver. Een toetsing die door inspecteur De Jong werd waargenomen, waarna bevindingen een review verkregen door tweede auditor Van der Werff. Het vooraanstaande lid van Schoonmakend Nederland mocht hierop na een zeer intensief proces op een later moment een uitgebreide reactie op de inspectie verkrijgen. Een boekwerk aan rapportage besloot met toekenning van het MVO-Keurmerk op het niveau Zilver.

Concreet vertaald ging Breedweer de volgende uitdaging conform de ISO 26000 richtlijn aan:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 48 verplichte eisen.
  • Van deze 48 eisen is sprake van 21 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.
  • De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.
  • De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

Opgemerkt moet worden dat Breedweer het criterium van 3 SDG’s overtrof met het in praktijk brengen van liefst 9 SDG’s.

Inspecteur De Jong besloot de inspectie als volgt: ‘Breedweer heeft zich middels een aantal belangrijke stappen 9 SDG’s omarmt en probeert constant impact te leveren in alle geledingen van het bedrijf. Breedweer scoort goed op het CO2-reductieplan, het gebruik maken biologisch afbreekbare middelen en zoekt regelmatig partners met dezelfde impactdoelstellingen. Ook de directie ‘staat op de barricaden’ om impact bij (lokale) overheden te verkondigen. Een unique sellingpoint is dat Breedweer alleen maar zaken doet met opdrachtgevers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En dat lukt vrij goed. De (semi-)overheid is hier best gevoelig voor’.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Breedweer met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 op het niveau Zilver!

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Meer informatie via: http://www.breedweer.nl

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.