ASIBIE Cleaning uit Eindhoven is met succes de uitdaging aangegaan wat betreft MVO-Keurmerkinspectie, na overwogen oordeel van inspectrice Damen. De welbekend facilitair dienstverlener is bekend en bemind in de sector door haar creativiteit, expertise en lef. Gespecialiseerd in cleanroom reiniging als één van de weinigen, of kiezend als bedrijf 001 voor SchoonGarant als vereniging, stuk voor stuk zaken waarbij ASIBIE de gebaande wegen mijdt. Het is dan ook in Eindhoven een begrip, werkend als mkb organisatie, gespecialiseerd en rekenend op tal van voorname opdrachtgevers. Het maakt de praktijk voor ASIBIE op werkdagen typerend, waar cleanroom reiniging benodigd is, moet totale voorzichtigheid en terughoudendheid blijven. Het blijft het geheim van de smid, als uit een boekje.

Inspectrice Damen nam dan ook een uitgebreide inspectie af over het geheel van de vier onderdelen, Algemeen, People, Planet en Profit. Daarbij praktijkvoorbeelden, harde cijfers en ondernemerschap als onderbouwing zien die zowel digitaal als fysiek mochten worden aangetoond. Blijken mocht, dat het MVO systeem ook bij deze organisatie ver vooroploopt in de sector. Eis voor eis, en onderdeel voor onderdeel, voorbereid op komende wet- en regelgeving. Zoals de MVO-Keurmerkcommissie het tijdens vergaderingen laat ontvallen: ‘Deze bedrijven die het MVO-Keurmerk hebben zijn zo bijzonder, zij hebben straks de voorrangspositie, deden dit uit zichzelf, zij zijn straks de leiders van de nieuwe economie’. Zo mag de Lichtstad van Eindhoven zich tevreden noemen met een organisatie als ASIBIE Cleaning.

De openbare checklist waar ASIBIE Cleaning aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Organisaties die het MVO-Keurmerk bezitten kunnen dit 24/7 middels rapportage aantonen, de registratie is openbaar. Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Een wachttijd of passief afwachten is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Namens de MVO-Keurmerkcommissie, Martin Bogers: ‘ASIBIE Cleaning betrekt niet alleen een MVO-beleid in haar hele organisatie, van micro- tot mesoniveau. Deze organisatie heeft het hart van ons allen. Inspectrice Damen mag haar handvatten geven, de adviseurs mogen implementaties aanreiken en de directie blijft zich continue ontwikkelen. We zien dat terug in het portfolio, cleanroom reiniging is niet zomaar een specialisme, hier zijn de serieuze lui voor nodig. Dit is een voorbeeld van continue vakmanschap leveren, vanuit een goed hart. Een diep vertrouwen om medewerkers, vanuit MVO, tot verdere loopbaan te brengen zit in het DNA. Een band dat wij dit bedrijf liefhebben, haar oprichters en medewerkers, is uitgewerkt, maar ook aantoonbaar. Dit is een organisatie waar wij de pet voor afnemen, ASIBIE heeft het Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van ASIBIE Cleaning met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.