Het meer dan 150 jaar bestaande Bakkerij Koenen heeft als welbekend Topbakker het MVO-Keurmerk – ISO 26000 vastgelegd voor de organisatie. Het team, onder leiding van de 5e en 6e generatie Koenen, legde afdoende implementatie van MVO-beleid aan de dag om een gedegen score op de ISO 26000 ladder te noteren. Aangesteld inspecteur Gerard van der Werff kwam dan ook tot toekenning van het volgende MVO-Keurmerkpredicaat in de bakkerijsector. In een nieuwe reeks sluit wederom een vooroplopend bedrijf aan dat MVO in al haar facetten meeneemt, voortvloeiend uit haar eigen statuut. Waar de sector in 2023 nog een grote bijeenkomst hield over het belang van aantoonbare duurzaamheid neemt ook deze bakkerij een voorsprong bezien op de toenemende uitvraag naar MVO.

Auditor Gerard van der Werff besloot de ISO 26000 toetsing als volgt: “Warme Bakker Koenen is een familebedrijf dat inmiddels 155 jaar bestaat. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke onderdelen van het beleid dat wordt opgenomen in het “Familiestatuut”. Naast dat aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan is er in hoge mate aandacht voor het welzijn van de medewerkers. De uitkomst van het MTO wijst uit dat dit gewaardeerd wordt. De recente verbouwing/aanbouw leidt, naast verbetering van processen, door innovaties tot energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. Hergebruik van onverkocht brood als grondstof voor “circulair brood” en mogelijk gebruik van tarwe van eigen bodem zijn mooie duurzaamheidsinitiatieven. De invulling die gegeven wordt aan betrokkenheid bij de lokale samenleving toont de maatschappelijke betrokkenheid. Door de wijze waarop dit bedrijf opereert is het een waardig houder van het MVO-Keurmerk”.  

Bijzondere MVO Praktijk

Dat Bakkerij Koenen het tegengaan van verspilling van brood als speerpunt heeft opgenomen in haar beleid moge duidelijk zijn. In de week van de circulaire economie maakte TopBakkers dan ook bekend dat in samenwerking met Bakkerij Koenen en Bakkersgrondstof van oud brood een gefermenteerd paneermiddel wordt gemaakt dat gebruikt wordt als ingrediënt voor nieuw deeg. Hierdoor wordt 20% minder graan gebruikt wat een enorme CO-2 besparing oplevert.

Meer informatie via: http://www.bakkerijkoenen.nl

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.