Aanpak

Denk bij de inrichting van de backoffice bijvoorbeeld aan de vertaling van een rapportage, het inplannen van een urgente inspectie, het opnemen van een klacht over een Keurmerkhouder en het aanbrengen van wijzigingen in het Keurmerkregister. De Backoffice van Keurmerk Nederland heeft korte lijnen naar de planning en de inspecteurs waardoor adequaat geschakeld kan worden ten behoeve van de klant. Tevens is zij in te schakelen bij bijvoorbeeld ledenadministratie en het bijhouden van social mediakanalen. Uiteraard wordt dit in overleg met de Keurmerkeigenaar vormgegeven.

Verstrekking Keurmerkcertificaten

De Backoffice fungeert als centraal punt als het gaat om het verstrekken van Keurmerkcertificaten. Nog steeds is het in het Keurmerklandschap niet geheel gangbaar dat de afgifte van Keurmerkcertificaten centraal wordt geregeld. Keurmerk Nederland ziet het als een sluiscriterium dat enkel de Backoffice gemachtigd is tot het opmaken en verstrekken van Keurmerkcertificaten zodat de auditor dit van tevoren paraat heeft.

Vertaling certificaten en rapportages

De Backoffice voorziet in het organiseren van de vertaling van certificaten en rapportages ten behoeve van de klant.

Archivering portal

De Backoffice voorziet bij bepaalde Keurmerken in het archiveren van Keurmerkcertificaten en rapportages in een persoonlijk portal voor de klant.

Afhandeling klachten

De Backoffice behandelt klachten die worden ingediend over een Keurmerk conform het klachtenbeleid van het betreffende Keurmerk.

Kan onze Backoffice uw Keurmerk ontzorgen?

"*" geeft vereiste velden aan