AWB Reinigingsdiensten heeft het SchoonGarant Keurmerk voor de organisatie mogen vastleggen. Het team van Rody Bogman voldeed met hoge cijfers aan de gestelde eisen door de geselecteerde inspecteur vanuit SchoonGarant. De balans opmakend eindigt SchoonGarant dit jaar met nog een aantal inspecties, waaronder een volgende organisatie uit het bolwerk Dordrecht. Voor het komende kalenderjaar zullen op termijn tevens de eerste inkoopvoordelen bekend worden gemaakt ten aanzien van de aangesloten organisaties.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Inmiddels hebben diverse mkb bedrijven het SchoonGarant Keurmerk, handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht – én getoetst door meerdere inspecteurs in lijn van NEN-ISO-19011 – succesvol benut bij aanvragen in de keten. De uitgebreide rapportage hiervoor blijkt nuttig zoals organisaties dat gewend zijn.

Conform de volgende subthema’s werd AWB getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door de vereiste van een 70% score per subthema. De inspecteur mocht na een geslaagde inspectie zijn bevindingen optekenen in de uitgebreide rapportage en het geregistreerde Keurmerkpredicaat verstrekken. Voor nu gaan de felicitaties naar het gehele team van AWB Reinigingsdiensten met het verwezenlijken van deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.