Vandersterre uit Bodegraven heeft de eerste inspectie van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 doorlopen. Het ambitieuze familiebedrijf sloeg daarbij direct het niveau Basic over en stelde haar vizier op het niveau Brons. Inspectrice Vink kreeg een MVO-beleid voor ogen inclusief MVO verslaglegging dat de achterliggende jaren met precisie opgemaakt én in praktijk gebracht is. Het bleek de opmaat naar waar Vandersterre met zekerheid voor in aanmerking kwam: het direct overslaan van een toetsingsniveau en de kwalificatie Brons behalen.

Inspectrice Vink concludeerde als volgt: ‘Vandersterre heeft de laatste jaren haar strategie verscherpt door het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie en ambitie. Als duurzaamheidsadviseur is de contactpersoon twee jaar geleden aangesteld. Vanaf dit moment heeft het bedrijf al verscheidene stappen op het gebied van MVO gezet. Het bedrijf beschrijft haar duurzaamheidsvisie in een uitgebreid en gepubliceerd MVO verslag, uit dit verslag blijken ambitieuze verbeterinitiatieven die uit de verschillende speerpunten naar voren zijn gekomen. Het bedrijf heeft zichzelf veel ambitieuze doelen gesteld en werkt hier stap voor stap aan. Uit de interviews met de werknemers blijkt dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt. Het personeel kent de doelen en werkt hier aan mee. Daarnaast voelen zij meer betrokkenheid vanuit de werkgever, wat ook zorgt voor meer binding aan de werkgever als organisatie. De conclusie is dan ook als volgt: er zijn aantoonbare stappen gemaakt die tot de verdienste mogen leiden van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 niveau Brons. Als het bedrijf op deze ambitieuze wijze haar weg vervolgt betreffende het behalen van de doelstellingen, dan zal de organisatie in een volgend kalenderjaar in aanmerking kunnen komen voor het niveau Zilver’.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Vandersterre met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.vandersterre.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.