Net voor haar éénjarig lustrum heeft SchoonGarant, na haar 40e en 50e, nu ook haar 60e Keurmerkhouder mogen verwelkomen. De mijlpaal werd compleet gemaakt door Alséén Schoonmaak en Facilitaire diensten, een mkb dienstverlener met vestigingen in het Limburgse Nuth en Zuid-Hollandse Hellevoetsluis. Het team van Alséén begon – net als de vorige reeks gecertificeerde bedrijven – sedert vier maanden geleden aan de voorbereidingen op de bekroning. Een reeks die sindsdien nog niet gelopen is. Met de aansluiting van Alséén zet het platform én Keurmerk haar weg verder voort naar 65 SchoonGarant bedrijven. Van Ballegooijen, Van de Brug, De Jong en Vink zijn inmiddels aangesteld voor nieuwe inspecties in de maanden mei tot en met september.

Vanuit veelzijdigheid gaf haar oprichter, mevrouw Simons, de naam Alséén aan haar schoonmaakorganisatie: alles in één. Vanaf de ochtendgloren in 2017 groeide de dienstverlener dan ook in rap tempo uit naar een mkb’er van formaat met meerdere vestigingen. Met expertise van reguliere tot specialistische schoonmaak ziet de dienstverlener haar portfolio inmiddels verder uitgroeien met mooie opdrachtgevers die de wind in de zeilen zetten. Allround voor bedrijf en particulier en met korte lijnen en sterke structuren heeft Alséén zich gevestigd als betrouwbare partner die van zich mag laten horen in de facilitaire sector.

Gedurende een intensieve tijdspanne werden door directie en team dan ook voorbereidingen aan de dag gelegd voor de inspectie. Niet op korte termijn, maar in stabiel tempo werd werk gemaakt van uitstekende bewijsvoering. Na een succesvolle audit mocht Piet van Ballegooijen dan ook in het rijtje lustrums aansluiten. Waar Vink op 19 januari 2024 het 50e SchoonGarant predicaat mocht uitreiken, viel dit keer de beurt toe aan Piet van Ballegooijen op 28 mei 2024. Alséén Schoonmaak en Facilitaire diensten gaat de boeken in als 60e SchoonGarant organisatie.

Toetsing vond tenslotte plaats over de volgende thema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Impressie van facilitair dienstverlener Alséén Schoonmaak en Facilitaire diensten.

Een check in het vernieuwde Keurmerkregister voorkomt dat u een langer durende controle per predicaat hoeft uit te voeren via de controlerende entiteit. In verband met diverse contacten, in nauwe samenwerking met (semi)overheidsinstanties, is besloten een vernieuwde omgeving te bieden om realtime inzage te geven in alle aangesloten organisaties, wat niet gebruikelijk is.

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van Alséén Schoonmaak en Facilitaire diensten met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.