De achterliggende periode zijn wederom drie organisaties succesvol getoetst en gecertificeerd conform de checklist 2023-1 van het SchoonGarant Keurmerk. Inspecteurs Marcel de Jong en Thom van de Brug mochten uiteenlopende inspecties uitvoeren bij verscheidene facilitaire dienstverleners uit het mkb. Na succesvol aantonen van bewijsvoering voegt daarmee een nieuwe serie dienstverleners het SchoonGarant Keurmerk toe.

De volgende facilitaire dienstverleners zijn gecertificeerd:

  1. All Day Cleaning uit Steenbergen
  2. Nesu schoonmaakbedrijf uit Nijmegen
  3. P4S Bedrijfsdiensten uit Vlaardingen en Waddinxveen.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Zo worden criteria conform de volgende subthema’s getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van 70% per subthema. De felicitaties gaan naar de teams van All Day Cleaning, Nesu en P4S met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.