Ook AKE Beveiliging uit Arnhem heeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 verworven als bekroning van het MVO-beleid binnen de organisatie. Inspectrice Jorieke Vink kwam tot positieve beoordeling na het audittraject. De specialist in onder andere retail-, object- en logistieke beveiliging verkrijgt daarmee een predicaat dat haar indrukwekkend klantportfolio zal waarderen. AKE timmert dan ook al jarenlang aan de weg als door justitie erkend bedrijf, vanuit de tevredenheid van de klant die als kompas dient in het werkveld. Met de certificering van AKE Beveiliging loopt het aantal beveiligingsorganisaties verder uit onder het draagvlak MVO-Keurmerkbedrijven.

Met toenemend belang van MVO voor ogen is dan ook aantoonbaar werk verzet. Recent werd de succesvolle toetsing doorlopen waarbij het MVO-Keurmerk, geregistreerd bij het Keurmerkregister en handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht mocht worden verstrekt. De openbare checklist waar AKE Beveiliging aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van AKE Beveiliging met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Meer informatie via: http://www.ake-beveiliging.nl

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.