Welkom nieuws voor A. Ruesink Schoonmaak en Dienstverlening uit Zutphen. Met een mooi resultaat werd het SchoonGarant Keurmerk verworven. Inspectrice Vink kende het SchoonGarant predicaat toe als eerste organisatie in een stad waar op termijn meerdere audits uitgevoerd hopen te worden. Hiervan is Ruesink alvast de eerste, als aansluitende mkb organisatie meer dan welkom.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Zo worden criteria conform de volgende subthema’s getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van 70% per subthema. De felicitaties zijn voor dhr. Ruesink en zijn team met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.