Nu de invoering van CSRD een feit is en alle organisaties werk moeten gaan maken van de invoering van een MVO-beleid in de praktijk zijn er zaken aan het veranderen. De eerste gemeentes voelen druk om inkoopbeleid te wijzigen, en onderzoeken daarbij het MVO-Keurmerk. Rijksinkoopsamenwerking nam recent het MVO-Keurmerk – ISO 26000 onder de loep en in een kort tijdsbestek mochten nieuwe aanmeldingen en nieuwe uitreikingen het decor vormen.

Inmiddels staat het MVO-Keurmerk dan ook aan de vooravond van de 105e uitreiking van het predicaat. De MVO-Keurmerkcommissie hoopt op korte termijn samen te komen om de toekomstige ontwikkelingen rond CSRD, de steeds prominentere aandacht voor SDG’s en aanverwante zaken te bespreken. Het is daarbij niet ondenkbaar dat t.z.t. stakeholders uit worden genodigd. Het gevoel is namelijk duidelijk dat bij de huidige tijdsontwikkelingen het MVO-Keurmerk steeds meer een rol zal gaan spelen. Dat de eerste uitreiking in 2018 reeds in 2022 werd gevolgd door de 100e uitreiking is bijzaak als het gaat om deze ontwikkelingen.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.