Keurmerk

Het doel van het Keurmerk Sociale Onderneming is om bedrijven ertoe te brengen hun plaats in de maatschappij op een verantwoorde manier invulling te geven, door hun MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) activiteiten als beleid in hun bedrijf vast te leggen. Hierdoor krijgt deze betrokkenheid een duurzaam karakter.

Keurmerk Sociale Onderneming Website: www.keurmerksocialeonderneming.nl

Keurmerkeisen

De keurmerkeisen bevatten een aantal basiseisen, aangevuld met twee deelthema’s. Naast de basiseisen moet de keurmerkhouder aantoonbaar voldoen aan één van die twee thema’s. Het gaat om de thema’s Medewerkerparticipatie en Personeel en Arbeid.

De keurmerkeisen kunt u hier downloaden.

Prijs en looptijd

Prijs en looptijd

De keurmerkprijzen zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie. De prijzen zijn inzichtelijk op de site van het keurmerk, www.keurmerksocialeonderneming.nl.

Deze bedragen zijn voor de volledige looptijd van 1 jaar. Van dit bedrag gaat 10% terug de maatschappij in.